MP vill kraftigt höja flygskatten | Nyheter – Expressen

0
2
MP vill kraftigt höja flygskatten | Nyheter – Expressen

Ursprungsförslaget var att flygskatten skulle omvandlas till en individuellt progressiv flygskatt, alltså att skatten blir högre ju fler flygresor man gör.
På söndagen kommer kongressen dock att fatta fler beslut om flygskatten. Till exempel finns förslag om…
Read stout article